Guide till första voteringspasset på Piratpartiets vårmöte 2013

Så har det nu blivit dags för voteringarna på Piratpartiets vårmöte. Här kommer en mycket personlig guide, där jag länkar till de omröstningar jag tycker är viktigast, och förklarar varför jag röstar som jag gör.

POLITISKA FRÅGOR

Här kommer några av detta voteringspass politiska omröstningar, som jag tycker är viktiga eller spännande:

Synen på monopol: I en proposition om ekonomisk politik föreslår styrelsen att vi ska slå fast att ”privata monopol ska motarbetas”. Qer föreslår istället att monopol generellt ska motarbetas. Jag röstar med styrelsen på P02-Y01. Rösta här!

Urban allemansrätt: En motion som vill att det ska bli enklare för svärmar att skapa allmänningar på oanvända markbitar i stadsmiljön. Jättebra idé att partiet ska engagera sig i frågan. Bra exempel på hur idéer från nätet kan planteras in i världen AFK. Jag röstar för B07-Y01, -Y02 och -Y03, men tror att -Y04 inte är så genomtänkt.  Rösta här

Avskaffa lagen om hets mot folkgrupp: En motion har lagts om att i yttrandefrihetens namn avskaffa lagen om hets mot folkgrupp. Jag tycker att varje uttalande måste värderas mot sitt sociala sammanhang, och att det är betydligt värre att säga ”Man borde spetsa alla blattejävlar på en påle” än att säga ”Man borde spetsa alla frimärkssamlare på en påle”. Dessutom tror jag det skulle sända mycket olyckliga signaler om vad partiet står för om vi tog det beslutet. Jag röstar därför avslag på B17-Y01. Rösta här.

Avskaffa lagen om förolämpning: En motion har kommit om att i yttrandefrihetens namn avskaffa lagen om förolämpning, så det ska bli lagligt att kalla någon för ”Jävla judesvin” eller ”din smutsiga horunge”, även när syftet är att göra illa och skada. Jag uppmanar alla att i lagboken läsa vilka krav som måste vara uppfyllda för att man ska göra sig skyldig till förolämpning. Jag röstar avslag på B16-Yo1. Rösta här.

Småpartispärr i riksdagsvalet: En motion har lagts om att vi inte längre ska vilja sänka småpartispärren till riksdagen till 2%, utan avskaffa den helt. Även om det från diskussionen är solklart vad förslagsställare vill är det i yrkandet högst oklart ifall den helt proportionella fördelningen ska ske valkrets för valkrets eller över hela landet, och i det första fallet skulle resultatet bli att partier under 7-8% missgynnades starkt, och bara skulle ha en chans att knipa mandat i de allra största valkretsarna. Jag tycker i vilket fall att en 2%-spärr är bra och röstar mot B18-Y01. Rösta här.

Dataskydd: Diskussionen om EUs dataskyddsförordning fick mig att upptäcka att vi saknar ett ställningstagande om rätten att själv bestämma över sina egna personuppgifter. Jag skrev därför en motion med ett förslag till sådant, och kommer naturligtvis att rösta för mitt eget förslag B34-Y01. Rösta här.

Public services uppgifter. En motion har kommit som vill begränsa Public Service uppgifter till sådana där det finns ett samhällsintresse av opartiskhet och oberoende. Mot detta står ett förslag om bredd, saklighet och att spegla det svenska samhället. Jag röstar för det senare B41-Y06. Rösta här.

Kunna betala skatt utan att gå genom en bank: RiksMats har lagt en motion med ett smalt men symboliskt synnerligen viktigt krav: Att staten ska ta emot skatt direkt i sina egna pengar, och inte bara genom privata banker. Jag röstar bifall till B49-Y01 och -Y02. Rösta här.

PARTIETS INRE ARBETE

De flesta i mina ögon tunga omröstningar i detta voteringspass handlar dock om interna frågor:

Riktlinjer för kandidater och regler för riksdagsgrupp och EU-representanter.  Inför tidigare val har vi varit sena med att reda ut frågor kring vilka regler som gäller för kandidater i olika val, och vilka regler som ska gälla för riksdagsgrupp och representation i EU-parlamentet. Denna gång har partistyrelsen sett till att lägga förslag i god tid före valen, så vi kan ta eventuella bråk nu, och sedan slippa dem under valrörelsen. Men de förslag styrelsen lagt har inte väckt speciellt mycket protester. Jag kommer att rösta för alla tre förslagen från styrelsen: Förslaget till arbetsordning för riksdagsgrupp (P06-Y01, rösta här), förslaget till stadgereglering av EU-parlamentsgruppen (P07-Y01, rösta här) och förslaget till riktlinjer för kandidater i allmänna val (P08-Y01, rösta här)

Automatiskt medlemskap i lokala föreningar:  Styrelsen har lagt ett förslag (proposition P09) om att man automatiskt ska bli medlem i den lokala föreningen där man bor (om det finns en sådan, och man inte uttryckligt säger emot). PP Stockholm argumenterar kraftigt emot förslaget, men jag tror det kommer att leda till enklare administration för oss alla, ökad tydlighet och mer clout bakom lokala politiska krav. Jag röstar därför för en något justerad version av styrelsens förslag (P09-Y02). Rösta här.

Ska lokala föreningar själva bestämma sina stadgar? PP Stockholms län har lagt ett förslag (motion A02) om att de lokala föreningarna själva ska ha beslutsrätten om sina stadgar, istället för som idag att partiets medlemsmöte fastställer en gemensam stadga för de lokala föreningarna. Jag tycker för det första att det i princip är rimligt att vi ska ha samma grundläggande regler för den lokala verksamheten över hela landet (och nuvarande gemensamma regler lämnar mycket fritt för den lokala föreningen att själv bestämma hur den ska göra.) För det andra är det regelverk som sattes för ett och ett halvt år sedan en rätt knölig kompromiss, där en del intressen man tog hänsyn till inte är lika uttalade längre. Man skapade då en ordning, där partiet har ett regelverk för hur partiet betraktar och hanterar de lokala föreningarna, och därtill en stadga för dessa, där de två dokumenten är så beroende av varandra så att man näppeligen kan göra några stora förändringar i det ena utan att samtidigt ändra det andra. Därför är det speciellt olyckligt att kasta bort makten över det ena av dessa dokument från medlemsmötet, innan man hunnit få bättre ordning på regelverket. Jag kommer därför att rösta avslag på A02-Y10. Rösta här!

Stiftelse för att ge internet till jagade organisationer?  Styrelsen föreslår att medlemsmötet beslutar att inrätta en stiftelse, med syfte att ge internetaccess till verksamheter som arbetar för informationsfrihet och ett fritt internet. Bakgrunden är naturligtvis hoten mot partiet och dess förtroendevalda från upphovsrättsmaffian, och TPBs beslut att byta internetleverantör. Tanken är att det i framtiden ska kunna finnas en från partiet separat organisation som kan tillhandahålla sådana tjänster utan att riskera partiets verksamhet och existens, och som kan befolkas av människor som är beredda att ta på sig de personliga risker som alltid är förknippade med att dra på sig en maffias ogillande.

Tyvärr har styrelsen varken gjort något försök att beskriva hur de tänker sig bilda denna stiftelse, eller att utreda vad det skulle kosta i form av pengar och andra resurser (IT-infrastruktur mm). Ännu mindre har man någon realistiskt förslag om hur detta skulle kunna finansieras. Därtill är det att döma av styrelsens förslag och styrelseledamöters inlägg i diskussionen synnerligen oklart hur separerade från / intrasslade i varandra den framtida stiftelsen och partiet egentligen kommer att bli vad gäller IT-infrastruktur och verksamhet. Jag skulle med glädje och entusiasm donera pengar till en stiftelse som är tydligt separerad från partiet med detta syfte, men tycker inte man ska köpa grisen i säcken, vilket man gör om man bifaller styrelsens förslag med det underlag som presenterats. Jag röstar därför avslag till P03-Y01 och P03-Y02. (Rösta här)

Metod för att fastställa EU-vallista  Höstmötet för ett och ett halvt år sedan beslöt att listan till EU-valet ska fastställas av höstmötet 2013. Frågan är nu hur mötet ska göra detta. Styrelsen föreslår att listan fastställs genom att mötesdeltagare lägger förslag till kompletta listor, som man sedan röstar mellan, på samma sätt som man ställer andra förslag mot varandra, ibland i flera omgångar. Mot detta har Egil Möller lagt ett förslag om att listan ska fastställas på samma sätt som riksdagslistan, dvs genom en omröstning med Schultze-metoden.

När man väger dessa två alternativ mot varandra kan man tänka på att i ett läge när två profilerade kandidater tävlar mot varandra om en förstaplats blir omröstningar tydliga och förutsägbara ifall två listor står mot varandra med den ena respektive den andra i topp, medan en omröstning med Schultze lätt kan leda till att en tredje person, som är omtyckt av bägge huvudkandidaterenas anhängare glider förbi dem bägge. Vilket väl är gott och väl om den personen gärna vill stå i topp på listan. Men Schultze i ett sådant läge tvingar dem  som i och för sig kan tänka sig stå på listan för att förgylla den, men inte vill stå på dess topp,  att tänka sig för både en och två gånger innan de kandiderar. Och nog vore det väl bra om vi kunde ha vår partiledare så högt upp på EU-listan, att hon kan kapa åt sig en del av den TV-tid under valåret, som vår närvaro i EU-parlamenetet ger våra toppkandidater?  Rösta här!

Fyllnadsval till styrelsen. Två platser i styrelsen ska fyllnadsväljas. Två kandidater finns: Malin Ahnberg och Dennis Holm. Man kan rösta på bägge, på en av dem och att den andra platsen ska vakantsättas, eller på ingen av dem och att bägge platserna ska vakantsättas. Valberedningen föreslår att Malin får den ena platsen och att den andra hålls vakant. Rösta här.

Fyllnadsval av revisor. Vi behöver en till revisor i partiet. Valberedningen har övertygat vår centerpartistiska vän Magnus ”Lake” Berglund att ställa upp. Jag tror det är en bra idé att låta vänskapligt sinnade utomstående personer vara med i revisionen. Rösta här.

Val av mötesordförande för kommande medlemsmöte: Till all lycka ställer Andreas Bjärnemalm upp som ordförande i mötespresideit även för nästa period. Inga motkandidater finns. Rösta här!

Granskning av förra årets styrelse: I detta voteringspass ska vi besluta att lägga styrelsens verksamhetsberättelse, den ekonomiska berättelsen och revisorernas berättelse till handlingarna. Inget annat förslag finns. Men eftersom jag suttit i den avgående styrelsen ska jag naturligtvis inte rekommendera någonting …

Om Henrik B

Molekylärbiolog. Science writer. Piratpartist.
Det här inlägget postades i Okategoriserade och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Guide till första voteringspasset på Piratpartiets vårmöte 2013

  1. MaxH skriver:

    Bra guidning, men fellänkat på ”Avskaffa lagen om förolämpning” samt ”förslaget till riktlinjer för kandidater i allmänna val” :-)

  2. Henrik B skriver:

    Tack för påpekandet, MaxH. Rättat.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s